Number of the records: 1  

Viacrozmerná regionálna analýza rodových mzdových rozdielov v sociálno-demografických štruktúrach obyvateľov SR podľa EÚ-SILC 2007

 1. Title Viacrozmerná regionálna analýza rodových mzdových rozdielov v sociálno-demografických štruktúrach obyvateľov SR podľa EÚ-SILC 2007
  Author infoĽubica Sipková
  Author Sipková Ľubica EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI
  Source document Analýza príjmovej diferenciácie žien a mužov na Slovensku : monografický zborník z riešenia vedeckého projektu IGP 21/2008 na Ekonomickej univerzite v Bratislave v redakcii Ľubici Sipkovej. S. 45-86. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2848-1
  Issue dataGrafy, obr., tab. + Príl.
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 331.2 - Platy. Mzdy. Honoráre. Odmeny
  Keywords muži * ženy * mzdy * disparita * Slovensko * štruktúra obyvateľstva * štruktúra sociálna * demografia sociálna
  AnnotationRegionálne porovnanie miezd mužov a žien na Slovensku v súvislosti so situáciou v oblasti zdravia, vzdelania a pracovných podmienok. Situácia na Slovensku je charakterizovaná na základe metód štatistickej indukcie a grafickej prezentácie výsledkov viacrozmerných štatistických deskriptívnych metód aplikovaných na údajoch EÚ-SILC. Príspevok nadväzuje na predchádzajúci (ID 110 440).
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00279-004, originál dokumentu

Number of the records: 1