Number of the records: 1  

Application of new approaches in the management system of territorial self-government

 1. Title Application of new approaches in the management system of territorial self-government
  Author infoDušan Kozovský
  Author Kozovský Dušan EUBFNHKVR - Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja FNH
  Source document 3rd Central European Conference in Regional Science : international conference proceedings : Košice, October 7th - 9th, 2009. S. 519-530. - Košice : [Technická univerzita v Košiciach], 2009. ISBN 978-80-553-0329-1
  NoteAPVV 0230-07. - Res. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  Keywords samospráva * riadenie * riadenie kvality * manažment * kontroling * reengineering
  AnnotationÚzemná samospráva, kompetencie a fiškálna reforma. Riadiaci systém územnej správy a systém kvality riadenia. Nové riadenie verejnej správy. Optimalizácia procesu riadenia. Niektoré zahraničné skúsenosti v aplikácii vybraných metód v procese riadenia.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00276-006, originál dokumentu

Number of the records: 1