Number of the records: 1  

Prognóza reálnej konvergencie SR v oblasti výkonnosti

 1. Title Prognóza reálnej konvergencie SR v oblasti výkonnosti
  Author infoKarol Trnovský
  Author Trnovský Karol EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Source document Makroekonomické aspekty znalostnej ekonomiky : recenzovaný zborník vedeckých statí. S. 47-49. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2009. ISBN 978-80-225-2874-0
  NoteIGVP MVP 2315008/07
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.342 - Vývojové štádiá. Vývojové stupne hospodárstva
  Keywords rast hospodársky * produkt domáci hrubý * prognózy * konvergencia * Slovensko
  AnnotationPrognóza reálnej konvergencie SR k priemeru EÚ 15 do roku 2013. Ekonomika SR konverguje ku krajinám EÚ 15 pomerne stálym tempom. Rezervy v tomto procese vyúsťujú do nižšej životnej úrovne a celkového blahobytu obyvateľstva. Spomaľujúcim faktorom reálnej konvergencie je silná závislosť od vonkajšieho vývoja a príliš veľká špecializácia kľúčových oblastí priemyslu, ktoré ťahajú dynamiku a výkonnosť slovenskej ekonomiky.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00295-005, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.