Number of the records: 1  

Verejná správa a dynamika šírenia poznatkov

 1. Title Verejná správa a dynamika šírenia poznatkov
  Author infoTomáš Černěnko, Michal Štofko
  Author Černěnko Tomáš EUBFNHKVR - Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja FNH
  Co-authors Štofko Michal EUBFNHKVR - Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja FNH
  Source document Poznatková dynamika bratislavského regiónu: sektor informačných a komunikačných technológií : vedecký zborník projektu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2897-9
  NoteP 2315011
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 351/354 - Verejná správa. Štátna správa
  Keywords správa verejná * vedomosti * siete regionálne * manažment
  AnnotationÚloha verejnej správy v šírení poznatkov. Tvorba regionálnych sietí - ich štruktúra, funkcie, manažment a životný cyklus. Formy prenosu poznatkov a manažmentu sietí. Dynamika poznatkových sietí.
  Public work categoryScientific titles in home not noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00294-006, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.