Number of the records: 1  

Politika podpory rozvoja sektora informačných a komunikačných technológií

 1. Title Politika podpory rozvoja sektora informačných a komunikačných technológií
  Author infoRudolf Pástor
  Author Pástor Rudolf EUBFNHKVR - Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja FNH
  Source document Poznatková dynamika bratislavského regiónu: sektor informačných a komunikačných technológií : vedecký zborník projektu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2897-9
  Issue dataGrafy
  NoteP 2315011. - Res. slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 007 - Kybernetika. Systémová veda
  Keywords technológie informačné * technológie komunikačné * rast hospodársky * rozvoj hospodársky * štát * podpora štátna
  AnnotationAktívna podporná politika zameraná na rozvoj sektora IKT a jej výrazný vplyv na ekonomický rast . Delenie politík IKT. Podporná politika vo vzťahu k využívaniu IKT. Oblasť IKT ako nevyhnutná podmienka napĺňania Lisabonskej stratégie. Prínos IKT v ekonomickom rozvoji krajín (Írsko, Švédsko). Príklad podpornej politiky IT v SR - Košice IT Valley. Hlavné prínosy IKT a odporúčania pre politiku.
  Public work categoryScientific titles in home not noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00294-005, originál dokumentu

Number of the records: 1