Number of the records: 1  

Sociálna kohézia - determinant rozvoja ľudských zdrojov v súčasnosti

 1. Title Sociálna kohézia - determinant rozvoja ľudských zdrojov v súčasnosti
  Author infoMária Antalová
  Author Antalová Mária EUBFNHKSR - Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF
  Source documentTranzitívne ekonomiky v procese európskej integrácie : medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 50. výročia založenia NHF v Bratislave : Bratislava, 9. - 10. októbra 2003. S. 199. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, 2003. ISBN 80-225-2218-X
  NoteAbstrakt
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Public work categoryAbstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE03 00193-001, kópia plného textu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.