Number of the records: 1  

Das Harvard Konzept

 1. Title Das Harvard Konzept
  Parallel titleThe Harvard concept
  Author infoEric Becker
  Author Becker Eric EUBFPMKML - Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM
  Source document Synergické aspekty logistiky a tvorby a ochrany životného prostredia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry manažmentu výroby a logistiky (pri príležitosti týždňa vedy), pod záštitou dekana Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave prof. Ing. Ľuboslava Szaba, CSc. : Bratislava, november 2009. S. 10-20. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2009. ISBN 978-80-225-2899-3
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageGerman
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 159.9 - Psychológia
  Keywords vyjednávanie * vzťahy medziľudské * metodológia * motivácia * komunikácia
  AnnotationCharakteristika špecifickej metódy pre vyjednávanie - metódy "Harvard Concept". Metodológia a príklady.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00385-003, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.