Number of the records: 1  

Sociologické východiská skúmania profesijných kompetencií andragógov na úrovni makroroviny

 1. Title Sociologické východiská skúmania profesijných kompetencií andragógov na úrovni makroroviny
  Author infoMária Antalová
  Author Antalová Mária EUBFNHKSR - Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF
  Source documentProfesionalita vo výchove a vzdelávaní dospelých : zborník z vedeckej konferencie, konanej 11. marca 1999 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. S. 18-27. - Bratislava : Katedra andragogiky FF UK Bratislava, 1999
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE00 00857-001, kópia plného textu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.