Number of the records: 1  

Sociálny vek a sociálne aktivity generácie seniorov

 1. Title Sociálny vek a sociálne aktivity generácie seniorov
  Author infoMária Antalová
  Author Antalová Mária EUBFNHKSR - Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF
  Source documentObohacovanie života starších ľudí edukačnými aktivitami II. : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala pri príležitosti Medzinárodného roku starších ľudí 1999 a 80. výročia vzniku Univerzity Komenského 16. - 17. septembra 1999 na UK v Bratislave. S. 113-118. - Bratislava : Katedra andragogiky FF UK Bratislava, 2000. ISBN 80-7121-196-6
  NoteVEGA 1/6277/99
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE00 00858-001, kópia plného textu

Number of the records: 1