Number of the records: 1  

Verejné obstarávanie

 1. Title Verejné obstarávanie
  Author infoJana Péliová
  Author Péliová Jana EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Source document Alternatívne prístupy a faktory financovania verejného sektora : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava - 29. novembra 2001. S. 185-189. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2001. ISBN 80-225-1631-7
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE01 00145-001, kópia plného textu

Number of the records: 1