Number of the records: 1  

Biopalivá vo svetle novoprijatých smerníc EÚ

 1. Title Biopalivá vo svetle novoprijatých smerníc EÚ
  TranslationBiofuels according to new European directives
  Author infoMikuláš Varga, Eva Marsová
  Author Varga Mikuláš
  Co-authors Marsová Eva
  Source document Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu. Roč. 15, č. 4 (Október - december 2009), s. 2-8. - Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2009. ISSN 1335-5511
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 006 - Normalizácia. Normy
  Keywords normalizácia technická * normy * harmonizácia * palivá * rozvoj trvalo udržateľný * doprava * benzín * zdroje energie obnoviteľné * Slovensko * Európska únia
  AnnotationDosiahnutý stav postupného nahrádzania fosílnych motorových palív biozložkami v podmienkach Slovenskej republiky. Implementácia smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES o kvalite palív a 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie v SR. Zoznam STN na automobilové palivá s obsahom biozložky.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2009: 1-4

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.