Number of the records: 1  

Študenti EU PHF ako učiaca sa organizácia

 1. Title Študenti EU PHF ako učiaca sa organizácia
  Author infoMatej Hudák
  Author Hudák Matej EUBPHFKIM - Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF
  Source document EDAMBA 2009 : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : zborník : international scientific conference for doctoral students and young researchers : proceedings. S. 69-76. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2873-3
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 378 - Vysoké školstvo. Vedecká výučba
  Keywords manažment znalostný * učiaca sa organizácia * študenti * štúdium bakalárske * štúdium vysokoškolské * predmety učebné * previerky
  AnnotationŠtudenti Ekonomickej univerzity v Bratislave, Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach ako učiaca sa organizácia. Príklady písania písomných zápočtových previerok z povinného predmetu prvého stupňa štúdia - Štatistiky. Teória a model učiacej sa organizácie podľa Sengeho. Manažment znalostí a s ním spojené dosiahnutie učiacej sa organizácie.
  DatabaseARTICLES

Number of the records: 1