Number of the records: 1  

Dôvody, predpoklady a formy internacionalizácie podnikania agropotravinárskych podnikov

 1. Title Dôvody, predpoklady a formy internacionalizácie podnikania agropotravinárskych podnikov
  Author infoLadislav Mura
  Author Mura Ladislav
  Source document EDAMBA 2009 : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : zborník : international scientific conference for doctoral students and young researchers : proceedings. S. 138-141. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2873-3
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 338.43 - Poľnohospodárstvo ako hospodárske odvetvie
  Keywords Slovensko * agropotravinárstvo * Európska únia * politika poľnohospodárska * technológie nové * podnikanie * globalizácia
  AnnotationProblematika internacionalizácie podnikania malých a stredných podnikov v agropotravinárskom komplexe. Súčasný svetový trend a zmena komoditnej štruktúry medzinárodného obchodu. Dôvody a príčiny vstupu na zahraničné trhy ako aj pôsobenie na jednotlivých trhoch. Internacionalizačný proces potravinárskych podnikov na Slovensku.
  DatabaseARTICLES

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.