Number of the records: 1  

The impact of fixed assets on polish agricultural production

 1. Title The impact of fixed assets on polish agricultural production
  TranslationVplyv dlhodobého hmotného majetku na poľskú poľnohospodársku produkciu
  Author infoJan Zwolak
  Author Zwolak Jan
  Source document Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. Roč. 11, č. 2 (2008), s. 45-49. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008. ISSN 1335-2571
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 631 - Poľnohospodárstvo
  Keywords poľnohospodárstvo * produkcia * produktivita * majetok dlhodobý * majetok hmotný * Poľsko
  AnnotationNa preukázanie závislosti hrubej, finálnej a predanej produkcie od hrubej hodnoty celkového dlhodobého hmotného majetku a vzťahov tejto hodnoty k produktivite týchto troch výrobných kategórií bola použitá mocninová funkcia. Ďalej boli podrobne spracované charakteristiky premenných. Systém nezávislých premenných použitých v práci umožnil odhad aj extenzívneho aj intenzívneho využitia dlhodobého hmotného majetku v poľskom poľnohospodárstve v období 2002-2005.
  URL ftp://193.87.31.84/0110878/aoi02-08.pdf
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2008: 1-2

Number of the records: 1