Number of the records: 1  

Vplyv šrotovného na dopyt po osobných automobiloch na Slovensku a v EÚ

 1. Title Vplyv šrotovného na dopyt po osobných automobiloch na Slovensku a v EÚ
  TranslationThe Influence of introducing car scrapping scheme on demand for passenger cars in Slovakia and EU
  Author infoRastislav Gábik
  Author Gábik Rastislav EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
  Source document Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář :zborník : Praha, 2.-4. december / prosinec 2009. S. 1-5. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2009. ISBN 978-80-245-1605-9
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 629 - Technika dopravných prostriedkov
  Keywords priemysel automobilový * automobily osobné * odhady * dopyt * predaj * kríza hospodárska * Slovensko * Európska únia
  AnnotationZavedenie tzv. šrotovného ako nástroja na podporu automobilového priemyslu počas hospodárskej krízy v krajinách Európskej únie. Dopyt po nových osobných automobiloch v SR a v EÚ 15. Počet registrovaných áut v SR a v EÚ 15 v rokoch 2008 a 2009. Odhad dopytu po nových osobných automobiloch v EÚ 15.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00270-014, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.