Number of the records: 1  

Úprava ukazovateľa EVA vzhľadom na špecifické podmienky slovenského podnikateľského prostredia

 1. Title Úprava ukazovateľa EVA vzhľadom na špecifické podmienky slovenského podnikateľského prostredia
  Author infoMarián Smorada, Ľudovít Šrenkel
  Author Smorada Marián EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
  Co-authors Šrenkel Ľudovít
  Source document EDAMBA 2009 : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : zborník : international scientific conference for doctoral students and young researchers : proceedings. S. 198-204. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2873-3
  Issue dataVzorce.
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from electronic source
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  Keywords Slovensko * činnosť hospodárska * hodnota pridaná ekonomická * ukazovatele * prostredie podnikateľské * výkony podnikové
  AnnotationModerný ukazovateľ hodnotenia výkonnosti podniku - ekonomická pridaná hodnota (EVA), vhodné vyjadrenie výkonnosti podniku zohľadňujúce potreby veriteľov aj vlastníkov. Výpočet a aplikácia ukazovateľa EVA v slovenskom podnikateľskom prostredí. Problémy s využitím ukazovateľa EVA v našich podmienkach.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00210-006, originál dokumentu