Number of the records: 1  

Outsourcing čeká nárůst

 1. Title Outsourcing čeká nárůst
  Author infoDanuše Kulhánková
  Author Kulhánková Danuše
  Source document TREND marketing : měsíčník pro marketingový management. Roč. 6, č. 2 (Únor 2010). - Praha : Economia, 2010
  Direct marketing : společná příloha týdeníku Marketing & Media 8/2010 měsíčníku Trend marketing 2/2010. (2010), s. 15. ISSN 1214-9594
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageCzech
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  Keywords outsourcing * služby * telekomunikácie * náklady * efektívnosť
  AnnotationCharakteristika outsourcingu. Zvyšujúci sa trend zabezpečovania služieb pomocou outsourcingu. Outsourcing služieb call centier. Dôvody, prečo najať call centrum. Nižšie náklady pri vyššej efektívnosti.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2010: 1-7 + 5 príl.

Number of the records: 1