Number of the records: 1  

Osobná komunikácia - obchodné rokovanie

 1. Title Osobná komunikácia - obchodné rokovanie
  Author infoEva Ondrčková
  Author Ondrčková Eva EUBFAJKNJ - Katedra nemeckého jazyka FAJ
  Source documentKomunikácia firmy v anglickom, nemeckom a slovenskom jazyku : zásady písomnej, telefonickej a osobnej komunikácie, vzory listov a modelových situácií z praxe, November 2009. S. [1-30] [1,18 AH]. - Bratislava : Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., 2009. ISBN 978-80-89182-15-2
  Document kindrozpis článkov z kníh
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 65.012.6 - Spolupráca. Výmena skúseností. Brainstorming
  Keywords komunikácia * rokovania obchodné * slovenčina * angličtina * nemčina * konflikty * vzťahy obchodné * vzťahy medzinárodné * komunikácia neverbálna
  AnnotationPríprava a otvorenie obchodného rokovania. Obchodné rokovanie - osobnosť partnera. Ukončenie obchodného rokovania. Najčastejšie témy obchodných rokovaní. Pravidlá medzinárodného obchodného styku.
  Public work categoryChapters in scientific book titles issued in home editorship
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00332-001, kópia plného textu

Number of the records: 1