Number of the records: 1  

Menová kríza a jej dopad na transakčnú devízovú expozíciu

 1. Title Menová kríza a jej dopad na transakčnú devízovú expozíciu
  TranslationCurrency crisis and impact on the transaction exchange exposure
  Author infoGabriela Szárazová
  Author Szárazová Gabriela EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
  Source document Globalizácia finančných trhov a ich vplyv na medzinárodný finančný manažment : vedecká konferencia, Bratislava 6.11.2009. S. 65-72. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2930-3
  Výstup z projektu VEGA 1/4585/07 Globalizácia finančných trhov a jej dopad na medzinárodný finančný manažment
  NoteVEGA 1/4585/07
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 338.12 - Cyklický pohyb hospodárstva
  Keywords kríza menová * mena * investori * investovanie * banky centrálne * obchod * kurz menový
  AnnotationCharakteristika menovej krízy. Anatómia menovej krízy. Čo zapríčiňuje menové krízy. Kanonický model. Prehľad významných menových kríz vo svete. Transakčná devízová expozícia verzus menová kríza.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00338-011, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.