Number of the records: 1  

Teoretické a praktické aspekty zdaňovania selektívnej spotreby - liehu

 1. Title Teoretické a praktické aspekty zdaňovania selektívnej spotreby - liehu
  Author infoDenisa Kitová
  Author Kitová Denisa EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Source document Financie a riziko : zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 30. november 2009. S. 169-176. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2867-2
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 663/664 - Potravinárstvo
  Keywords lieh * dane * ceny * pružnosť cenová * spotreba
  AnnotationZdaňovanie alkoholu zabezpečuje značné príjmy verejného rozpočtu pri nízkych administratívnych nákladoch. Dôvody prečo sú vybrané druhy tovarov zdaňované vo väčšej miere ako ostatné, a preto je potrebné tieto dane zachovať a udržiavať ich na čo najvyššej úrovni sú nasledovné: efektívne zvyšovanie verejných príjmov, riešenie externalít a distribučné dopady. Skúmanie závislosti spotreby alkoholu od cenových zmien je veľmi náročné. Vedecké štúdie používajúce ekonometrické metódy poskytujú odhady cenovej a príjmovej elasticity pre rôzne alkoholické nápoje, najmä vína, piva a liehu. Väčšina týchto štúdií uvádza, že dopyt po alkohole, tak ako aj po ostatných tovaroch, je závislý od ceny. Dopyt po liehu je najcitlivejší na zmenu v cenách v porovnaní s dopytom po pive alebo víne.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00293-020, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.