Number of the records: 1  

Prednosti a riziká uplatňovania reálnej hodnoty pri oceňovaní finančných nástrojov

 1. Title Prednosti a riziká uplatňovania reálnej hodnoty pri oceňovaní finančných nástrojov
  TranslationAdvantages and risks for the implementation of fair value pricing financial tools
  Author infoPeter Markovič
  Author Markovič Peter EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
  Source document Globalizácia finančných trhov a ich vplyv na medzinárodný finančný manažment : vedecká konferencia, Bratislava 6.11.2009. S. 81-87. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2930-3
  NoteVEGA 1/0276/08
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 657.1/.2 - Účtovné systémy. Účtovné metódy
  Keywords trh finančný * hodnota reálna * majetok * účtovníctvo * zisk * strata * oceňovanie * nástroje finančné
  AnnotationPodstata reálnej hodnoty. Mechanizmus stanovenia reálnej hodnoty v konkrétnych podmienkach. Perspektíva reálnej hodnoty v 21. storočí.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00338-013, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.