Number of the records: 1  

Koncepcia good governance a občianska participácia ako jej integrálny prvok

 1. Title Koncepcia good governance a občianska participácia ako jej integrálny prvok
  Author infoDaniel Klimovský
  Author Klimovský Daniel
  Source document Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. Roč. 10, č. 2 (2009), s. 149-159. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2009. ISSN 1335-7182
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 328 - Zastupiteľské orgány. Parlamenty. Vlády
  Keywords vláda * koncepcie * občania * účasť na riadení
  AnnotationVymedzenie koncepcie (good) governance. Koncepcia good governance a prvok občianskej participácie. Vymedzenie koncepcie good governance vo vybraných dokumentoch. Teoretické prístupy k vzťahu koncepcie good governance a občianskej participácie.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2009: 1-2

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.