Number of the records: 1  

Odhady a testy parametra "pí" binomického rozdelenia v programovom systéme STATGRAPHICS

 1. Title Odhady a testy parametra "pí" binomického rozdelenia v programovom systéme STATGRAPHICS
  Author infoĽubica Sipková
  Author Sipková Ľubica EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI
  Source document Výpočtová štatistika : 8. medzinárodný seminár : zborník príspevkov, Bratislava 2.-3.12.1999. S. 93-96. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 1999. ISBN 80-88946-03-4
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Public work categoryScientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE00 00885-001, kópia plného textu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.