Number of the records: 1  

Medzinárodná vedecká konferencia "Nové trendy v marketingu"

 1. Title Medzinárodná vedecká konferencia "Nové trendy v marketingu" : Úloha marketingu v čase hospodárskej krízy
  TranslationInternational scholarly conference "New trends in marketing" (Role of marketing in the time of economic crisis)
  Author infoĽubomíra Gertler
  Author Gertler Ľubomíra EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Source document Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). Roč. 6, č. 2 (2009), s. 168-169. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. ISSN 1214-4967
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 001 - Veda. Prognózy vedy. Metodológia. Terminológia
  Keywords veda * konferencie * vzdelávanie vysokoškolské * marketing * univerzity
  AnnotationInformácia o konaní medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom "Nové trendy v marketingu". Konferencia sa konala v dňoch 3. a 4.11.2009 na Smolenickom zámku pod záštitou Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Hlavným cieľom konferencie bolo poukázať na nové trendy v marketingu, jeho úlohy v čase hospodárskej krízy a poukázať na zmeny, ktoré teóriu a najmä prax v tejto oblasti po odznení globálnej krízy čakajú.
  Public work categorySeveral publications and documents, which are not in any previous category
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00695-001, kópia plného textu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2009: 1-2

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.