Number of the records: 1  

Amenitní migrace - specifická forma migrace obyvatel

 1. Title Amenitní migrace - specifická forma migrace obyvatel
  TranslationAmenity migration - specific form of human migration
  Author infoMichael Bartoš, Drahomíra Kušová, Jan Těšitel
  Author Bartoš Michael
  Co-authors Kušová Drahomíra
  Těšitel Jan
  Source document Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). Roč. 6, č. 2 (2009), s. 103-108. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. ISSN 1214-4967
  NoteRes. angl., čes. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageCzech
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 314 - Demografia
  Keywords migrácia * obyvateľstvo * kraje * mestá * vidiek * štýl životný * vek * prieskum informačný * Česko
  AnnotationAmenitná migrácia ako špecifický typ ľudskej migrácie, ktorá nie je motivovaná ekonomickou výhodnosťou cieľového územia, ale snahou žiť v hodnotnejšom socio-kultúrnom prostredí. Smerovanie amenitnej migrácie z mestského prostredia na vidiek. Výskum amenitnej migrácie na troch modelových územiach Českej republiky. Výsledky výskumu poskytli odpovede na otázky - aký je vek migrantov, vzdelanie, typ životného štýlu, spôsob nadobudnutia nehnuteľnosti, dôvody presťahovania sa.
  URL ftp://193.87.31.84/0111053/Auspicia-2-2009.pdf
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2009: 1-2

Number of the records: 1