Number of the records: 1  

Od Xenofonta k Lucasovi

 1. Title Od Xenofonta k Lucasovi
  TranslationFrom Xenophon to Lucas
  Author infoJán Iša
  Author Iša Ján EUBFNHKET - Katedra ekonómie FNH
  Source document Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku. Roč. 45, č. 11 (1997), s. 961-965. - Bratislava : Slovak Academic Press, 1997. ISSN 0013-3035
  Review document Dejiny ekonomických teórií / Ján Lisý a kol.. - Bratislava : Elita, 1996
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.8 - Dejiny ekonomických teórií, učení, ekonomického myslenia, hospodárskych dogiem
  Keywords dejiny teórií ekonomických * myslenie ekonomické * školy vysoké * recenzie
  AnnotationÚvaha o význame štúdia dejín ekonomického myslenia na vysokých školách ekonomického zamerania. Recenzia na učebnicu Dejiny ekonomických teórií, ktorej autormi sú pracovníci Katedry všeobecnej ekonomickej teórie a hospodárskych dejín NHF EU v Bratislave.
  Public work categoryScientific titles in home carented magazines and noticed year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE00 00933-001, kópia plného textu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers1997: 8-12

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.