Number of the records: 1  

Základné priority a ciele kohéznej politiky EÚ v období rokov 2007-2013

 1. Title Základné priority a ciele kohéznej politiky EÚ v období rokov 2007-2013
  TranslationBasic priorities and goals of the EU cohesion policy for 2007-2013
  Author infoLucia Rýsová
  Author Rýsová Lucia
  Source document Současná Evropa. Č. 1 (2009), s. 103-121. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2009. ISSN 1804-1280
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 339.92 - Medzinárodná hospodárska spolupráca
  Keywords fond kohézny * Európska únia * spolupráca hospodárska medzinárodná * kríza finančná * konkurencieschopnosť * politika medzinárodná
  AnnotationFormovanie koncepcie kohéznej politiky od roku 2000. Lisabonská stratégia a úsilie zamerané na posilnenie konkurencieschopnosti. Diskusia o potrebe reformy koncepcie hospodárskej a sociálnej súdržnosti. Základné ciele a priority kohéznej politiky EÚ v programovom období 2007-2013. Európsky fond regionálneho rozvoja (European regional development fund - ERDF). Európsky sociálny fond (European social fund - ESF). Kohézny fond (Cohesion fund - CF). Iniciatívy v rámci kohéznej politiky a synergický efekt vzájomnej spolupráce inštitúcií EÚ pri dosahovaní cieľov kohéznej politiky 2007-2013. Kohézna politika EÚ a riešenie problémov súvisiacich s globálnou finančnou krízou.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2009: 1-2

  File nameSizeTyp prístupu
  PDF fulltext163.5 KBverejne dostupné
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.