Number of the records: 1  

Need for innovation in business services - sources and barriers to innovation

 1. Title Need for innovation in business services - sources and barriers to innovation
  Author infoĽubica Bajzíková, Helena Šajgalíková, Emil Wojčák
  Author Bajzíková Ľubica
  Co-authors Šajgalíková Helena EUBUJA - Ústav jazykov EU - zrušené
  Wojčák Emil
  Source document Journal of Human Resource Management : HR Advances and Developments. Vol. 12, no. 1-2 (2009) s. 4-18. - Bratislava : Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave. ISSN 2453-7683
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 338.46 - Služby. Terciárny sektor
  Keywords inovácia * organizácia * vzdelávanie * podnik * služby podnikateľské * výskum * metodológia
  AnnotationCieľ a metodológia výskumu. Reprezentatívna vzorka knowledge-intensive firms in business services (KIBs). Charakteristika KIBs. Charakteristika organizačných inovácií. Požiadavky firmy na vedomosti. Vzdelávacie/výcvikové praktiky vo firmách. Význam externých zdrojov pre organizačný vzdelávací vývoj.
  Public work categoryScientific titles in home not carented magazines and other year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00403-001, kópia plného textu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.