Number of the records: 1  

Udalosti po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v účtovníctve ROPO a obcí

 1. Title Udalosti po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v účtovníctve ROPO a obcí
  Author infoMarianna Kršeková
  Author Kršeková Marianna EUBFHIKUA - Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
  Source document Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Č. 3 (2010), s. 5-9. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1337-0197
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 657.3 - Rozpočty. Uzávierky. Účtovné knihy. Bilancie
  Keywords sektor verejný * štandardy účtovné medzinárodné * závierka účtovná * Slovensko
  AnnotationUdalosti po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, predstavujú problematiku v účtovníctve verejného sektora, ktorá je riešená v štandarde IPSAS14 - Udalosti po dni ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (IPSAS14-events after reporting date). Ciele štandardu IPSAS 14.
  Public work categoryScientific works in others home magazines
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00616-001, kópia plného textu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2010: 1-12

Number of the records: 1