Number of the records: 1  

Vybrané aspekty poskytovania štátnej pomoci finančným inštitúciám v čase globálnej finančnej krízy z hľadiska európskeho práva

 1. Title Vybrané aspekty poskytovania štátnej pomoci finančným inštitúciám v čase globálnej finančnej krízy z hľadiska európskeho práva
  Author infoMilan Borodovčák
  Author Borodovčák Milan EUBOBFKOP - Katedra obchodného práva OBF
  Source documentPrávo v podnikání v členských státech EU : sborník příspěvků III. mezinárodní vědecké konference, Karviná, 12. - 13. listopad 2009. S. 11-17. - [Karviná] : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2009. ISBN 978-80-7248-570-3
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 336.71 - Bankovníctvo. Banky
  Keywords banky * likvidita * riadenie * pomoc štátna * úpravy právne * Európska únia * Európska komisia * kríza finančná
  AnnotationDočasná úprava pravidiel pre poskytovanie štátnej pomoci bankám, ku ktorým pristúpila Európska komisia po tom, čo veľké európske banky ohlásii potiaže s likviditou ako výsledku finančnej krízy. Záruky pokrývajúce záväzky finančných inštitúcií. Rekapitalizácia finančných inštitúcií. Riadená likvidácia finančných inštitúcií. Poskytnutie iných foriem pomoci súvisiacich s likviditou.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00447-001, kópia plného textu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.