Number of the records: 1  

Spoločenské uznanie v dimenziách teórie a metodológie

 1. Title Spoločenské uznanie v dimenziách teórie a metodológie
  Author infoMária Antalová
  Author Antalová Mária EUBFNHKSR - Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF
  Source document Znalostná ekonomika - nové výzvy pre národohospodársku vedu : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 19.-20. október 2006. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2006. ISBN 80-225-2249-X
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE06 01052-032, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.