Number of the records: 1  

Zohrávajúca úloha CSR pri riešení hrozby globálneho otepľovania

 1. Title Zohrávajúca úloha CSR pri riešení hrozby globálneho otepľovania
  Author infoElena Liptáková
  Author Liptáková Elena EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF
  Source document Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy : Bratislava, 4. november 2009. S. 215-219. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2856-6
  NoteVEGA 1/4562/07. - Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 331.107 - Spolurozhodovanie. Vnútropodniková demokracia
  Keywords zodpovednosť spoločenská * ochrana prostredia životného * zmeny klimatické * globalizácia * firmy * zákazníci
  AnnotationGlobálne otepľovanie ako hrozba 21. storočia. Očakávané dopady spôsobené zmenou klímy. Nutnosť spoločensky zodpovedného správania sa firiem v 21. storočí. Spoločensky zodpovedné rozhodnutia zákazníkov ako hybná sila zmeny. Hodnotenie najväčších svetových spoločností v súvislosti s ich vplyvom na životné prostredie.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00499-011, originál dokumentu

Number of the records: 1