Number of the records: 1  

Podpora malého a stredného podnikania v Írsku: agentúra Enterprise Ireland

 1. Title Podpora malého a stredného podnikania v Írsku: agentúra Enterprise Ireland
  Author infoIvan Šteiner, Miloslav Rosenberg
  Author Šteiner Ivan EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF
  Co-authors Rosenberg Miloslav EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF
  Source document Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy : Bratislava, 4. november 2009. S. 336-341. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2856-6
  NoteBibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 06 - Organizácie. Združenia. Kongresy. Výstavy. Múzeá
  Keywords agentúry * podpora podnikania * podnik malý * podnik stredný * inovácia * financie * obchod * internacionalizácia * Írsko
  AnnotationCiele agentúry Podnik Írsko. Klienti a partneri tejto agentúry. Stratégia Podniku Írsko. Internacionalizácia obchodu. Rozvoj obchodu. Podpora úspešných nových spoločností. Financie pre rast.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00499-020, originál dokumentu

Number of the records: 1