Number of the records: 1  

Úlohy univerzít v dynamike znalostných procesov

 1. Title Úlohy univerzít v dynamike znalostných procesov
  TranslationThe Role of universities in knowledge dynamics processes
  Author infoJana Černá
  Author Černá Jana EUBFNHKVR - Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja FNH
  Source document Region direct : the international scientific journal : medzinárodný vedecký časopis. Roč. 2, č. 1 (2009), s. 80-106. - Banská Bystrica : Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica, 2009. ISSN 1337-8473
  NoteAPVV-0230-07
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 378 - Vysoké školstvo. Vedecká výučba
  Keywords vzdelávanie vysokoškolské * univerzity * veda * výskum * ekonomika vedomostná * kapitál ľudský * rozvoj regionálny * rozvoj sociálny * kultúra * krajiny tranzitívne * inovácia * prostredie podnikateľské
  AnnotationUniverzity v kontexte prechodu od industriálnej k znalostnej ekonomike. Transfer znalostí medzi priemyslom a vedeckým sektorom. Univerzity a ich vplyv na inovačné podnikateľské prostredie. Trendy vládnych iniciatív pri posilňovaní inovačného podnikateľského prostredia. Vysokoškolské vzdelávanie a jeho vplyv na formovanie ľudského kapitálu. Vplyv inštitúcií vysokoškolského vzdelávania na širší sociálny a kultúrny rozvoj regiónu. Špecifiká transformovaných ekonomík.
  DatabaseARTICLES
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2009: 1-2

  File nameSizeTyp prístupu
  PDF fulltext315.5 KBverejne dostupné
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.