Number of the records: 1  

Inštitucionálny systém ochrany duševného vlastníctva a férovej súťaže a jeho vplyv na trhovú štruktúru v medzinárodnom obchode

 1. Title Inštitucionálny systém ochrany duševného vlastníctva a férovej súťaže a jeho vplyv na trhovú štruktúru v medzinárodnom obchode
  Author infoJán Mišura
  Author Mišura Ján EUBOBFKOP - Katedra obchodného práva OBF
  Source document Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy : Bratislava, 4. november 2009. S. 227-232. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2856-6
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 347.77 - Priemyselné, výrobné a vedecké vlastníctvo a vlastnícke vzťahy. Patentové a značkové právo
  Keywords vlastníctvo duševné * ochrana právna * ochrana práv priemyselných * súťaž nekalá * obchod medzinárodný * inovácia
  AnnotationAktuálny stav ochrany práv duševného vlastníctva a systému ochrany proti nekalej sútaži v medzinárodnom obchode a možné dopady na trhovú štruktúru v prostredí medzinárodného a vnútorného obchodu jednotlivých štátov. Techniky tejto regulácie a modifikácie problematiky nekalej sútaže s ohľadom na inštitucionálnu inováciu ochrany práv duševného vlastníctva v dôsledku technologických inovačných posunov.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00499-024, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.