Number of the records: 1  

Marketingové aktivity ako prostriedok podpory maloobchodného odbytu

 1. Title Marketingové aktivity ako prostriedok podpory maloobchodného odbytu
  Author infoJúlia Dianovská
  Author Dianovská Júlia EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Source document Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy : Bratislava, 4. november 2009. S. 78-81. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2856-6
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 658.8 - Odbytové hospodárstvo. Predaj. Odbyt
  Keywords produkty * odbyt * podpora predaja * marketing
  AnnotationŠpecifické, osobitné postavenie marketingu v oblasti podpory odbytu produktov. Teoretická báza je podporená cennými praktickými skúsenosťami marketingového génia, bývalého šéfa marketingu v spoločnosti Coca-cola a súčasného predsedu strategickej poradenskej firmy The Zyman Group, Sergia Zymana. Sergio Zyman dosiahol totiž svojou na výsledky orientovanou prácou mimoriadne zvýšenie predaja nielen vo vyššie uvedenej celosvetovo známej spoločnosti. Jeho originálny a tvorivý prístup, ktorý sa v praxi opakovane osvedčil obohacujú aktuálne teoretické poznatky súčasných vynikajúcich ekonómov, k akým bezpochyby patria autori jednej z teórií marketingového manažmentu Philip Kotler a Kevin Lane Keller.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00499-029, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.