Number of the records: 1  

Ako eliminovať nedôveru k neziskovým organizáciám

 1. Title Ako eliminovať nedôveru k neziskovým organizáciám
  Author infoKatarína Dražová
  Author Dražová Katarína EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Source document Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy : Bratislava, 4. november 2009. S. 82-86. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2856-6
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 06 - Organizácie. Združenia. Kongresy. Výstavy. Múzeá
  Keywords organizácie neziskové * komunikácia marketingová
  AnnotationĽudia na celom svete, ktorí majú potrebu pomáhať, sa združujú v organizáciách, ktoré sú známe pod všeobecným pojmom neziskové organizácie. K rozširovaniu humanitárnych myšlienok a projektov významnou mierou pomáha aj samotná marketingová komunikácia. Konkurencia v treťom sektore. Komunikačné aktivity a ich prínos k eliminácii nedôvery. Čiastkové ciele marketingovej komunikácie v neziskovej organizácii. Eliminácia nedôvery k neziskovému sektoru ako celku. Zvýšenie informovanosti verejnosti.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00499-030, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.