Number of the records: 1  

Meranie efektívnosti v distribučnom kanále

 1. Title Meranie efektívnosti v distribučnom kanále
  Author infoMiloš Gabriš
  Author Gabriš Miloš EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Source document Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy : Bratislava, 4. november 2009. S. 105-109. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2856-6
  NoteVEGA 1/4598/07. - Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 658.8 - Odbytové hospodárstvo. Predaj. Odbyt
  Keywords kanály distribučné * výkonnosť * efektívnosť * meranie
  AnnotationPríspevok objasňuje možnosti efektívneho riadenia distribučného kanála prostredníctvom merania jeho výkonnosti. Hodnotenie efektívnosti distribučných kanálov. Atribúty: hospodárnosť, pokrytie trhu a riadenie. Podla Kotlera dnes firmy musia nielen riadiť distribučný systém, ale aj vytvárať nepretržite sa vyvíjajúcu hodnotovú sieť.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00499-032, originál dokumentu

Number of the records: 1