Number of the records: 1  

Globálna hospodárska kríza a kríza civilizácie

 1. Title Globálna hospodárska kríza a kríza civilizácie
  TranslationThe global economic crisis and the crisis of civilization
  Author infoJúlius Alexy
  Author Alexy Július EUBFNHKSR - Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF
  Source document Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. Roč. 18, č. 4 (2010), s. 130-133. - Bratislava : SÚVAHA, 2010. ISSN 1335-2024
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 17 - Etika. Morálka
  Keywords kríza hospodárska * kríza * civilizácia * spoločnosť * etika
  AnnotationAktuálne indikátory a ich pôsobenie pred nekontrolovateľným vývojom súčasnej spoločnosti. Prienik etiky v informačnej ekonomike. Implementácia podnikateľskej etiky.
  Public work categoryScientific titles in home not carented magazines and other year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00644-001, kópia plného textu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2010: 1-6

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.