Number of the records: 1  

Imidž vysokej školy - módne slovo, či potenciálna konkurenčná výhoda

 1. Title Imidž vysokej školy - módne slovo, či potenciálna konkurenčná výhoda
  Author Nimrichterová Jana EUBPHFKMR - Katedra marketingu a obchodu PHF
  Co-authors Lieskovská Vanda EUBPHFKMR - Katedra marketingu a obchodu PHF
  Source document SEMAFOR '09 - Slovenská ekonomika, mýty a fakty o realite : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Michalovce, 17.-18.9.2009. S. 139-155. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2841-2
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 378 - Vysoké školstvo. Vedecká výučba
  Keywords školy vysoké * imidž * analýzy * výhody konkurenčné
  AnnotationImidž vysokoškolskej vzdelávacej inštitúcie ako konkurenčná výhoda. Príklad z praxe - Imidž Podnikovohospodárskej fakulty - analýza a porovnanie interného a externého imidžu.
  URL http://semafor.euke.sk/zbornik2009/pdf/SekciaA/nimrichterova-lieskovska.pdf
  Public work categoryWorks carried in Internet
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00563-001, kópia plného textu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.