Number of the records: 1  

Úskalia pri utváraní teoretického obrazu hospodárskej stránky modernizovanej spoločnosti

 1. Title Úskalia pri utváraní teoretického obrazu hospodárskej stránky modernizovanej spoločnosti
  Author infoVladimír Choluj
  Author Choluj Vladimír EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Source document Ekonómia a proces poznávania : zborník vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Prešov, 16. november 2009. S. 25-33. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2009. ISBN 978-80-555-0141-3
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 338.2 - Hospodárska politika. Hospodárske vedenie. Hospodárske riadenie. Hospodárske plánovanie
  Keywords politika hospodárska * ekonómia * teórie ekonomické * vedomosti * spoločnosť * makroekonomika
  AnnotationNeúspechy hospodársko-politických postupov, ktoré sa opierajú o uznávanú hospodársku teóriu. Pôvod problémov pri poznávaní hospodárskej stránky modernizovanej spoločnosti. Problémové oblasti v doterajšom teoretickom poznaní a poznávaní hospodárskej stránky modernizovanej spoločnosti.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00560-004, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.