Number of the records: 1  

Analýza textu ako základný prostriedok rozvíjania čitateľskej zručnosti

 1. Title Analýza textu ako základný prostriedok rozvíjania čitateľskej zručnosti
  Author infoTatiana Hrivíková
  Author Hrivíková Tatiana EUBUJA - Ústav jazykov EU - zrušené
  Source documentFórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov. Roč. 2, č. 1 (2010), s. 23-34. - [Sládkovičovo] : Ústav jazykov a odbornej komunikácie, Vysoká škola Visegrádu v Sládkovičove, 2010. ISSN 1337-9321
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 8 - Jazykoveda. Filológia. Literatúra
  Keywords jazykoveda * jazyky cudzie * študenti * štúdium vysokoškolské
  AnnotationRozvíjanie čítania s porozumením je dôležitou súčasťou jazykovej prípravy najmä na fakultách nefilologického zamerania. Význam tejto zručnosti nemožno podcenovať predovšetkým v oblasti profesionálnej komunikácie. Analýza textu, pochopenie kontextu a budovanie skúsenostného komplexu významne prispieva k zlepšeniu čitateľskej zručnosti jednotlivca. Študent - čitateľ potrebuje získať dostatočné poznatky o štruktúre textu, princípoch výstavby vetných i nadvetných celkov a zároveň spoznávať a používať prostriedky kohézie a koherencie v texte ako aj využívať rôzne techniky čítania, ktoré napomáhajú pri riešení problémov s porozumením.
  Public work categoryScientific titles in home not carented magazines and other year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00578-002, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.