Number of the records: 1  

Rodová rovnosť, rovnosť príležitostí, antidiskriminácia

 1. Title Rodová rovnosť, rovnosť príležitostí, antidiskriminácia
  Author infoKatarína Slaninková
  Author Slaninková Katarína
  Source document Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. Č. 5 (2010), s. 66-69. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-060X
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 316.3 - Spoločnosť. Sociálna štruktúra
  Keywords vzťahy genderové * nerovnosť rodová * muži * ženy * diskriminácia
  AnnotationRodová rovnosť - rovnoprávnosť mužov a žien. Princíp rovnakého zaobchádzania, dodržiavanie zásad. Rovnosť príležitosti žien a mužov ako súčasť koncepcie rovnosti. Rodové rozdiely v pracovnom a verejnom živote. Situácia žien a mužov v EÚ.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2010: 1-6

Number of the records: 1