Number of the records: 1  

Investičná politika životnej poisťovne

 1. Title Investičná politika životnej poisťovne
  Author infoAndrea Toncsenková
  Author Toncsenková Andrea EUBFHIKMM - Katedra matematiky FHI
  Source document Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. Roč. 7, č. 2 (2009), s. 99 -106. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky, 2009. ISSN 1336-3514
  Výstup z projektu IGP 2317116 Konkurencieschopnosť produktov finančných inštitúcií na slovenskom trhu v kontexte podmienok Európskej únie
  VEGA 1/0597/09 Moderné trendy v oceňovaní rizík v životnom poistení s ohľadom na projekt Solventnosť II
  NoteVEGA 1/0597/09. - IGP 2317116
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 368 - Poisťovníctvo
  Keywords riziko poistné * poistenie životné * prostredie ekonomické * konkurencieschopnosť * rezervy technické * matematika poistná * politika investičná
  AnnotationÚloha životnej poisťovne. Riziká v poisťovníctve. Kategorizácia poistno-matematických rizík.
  Public work categoryScientific titles in home not carented magazines and other year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00637-007, originál dokumentu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2009: 1-2

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.