Number of the records: 1  

Požiadavky na analýzu nákladov na kvalitu z pohľadu súboru noriem STN EN ISO 9000

 1. Title Požiadavky na analýzu nákladov na kvalitu z pohľadu súboru noriem STN EN ISO 9000
  TranslationRequirements for quality cost analysis according to the series of standards STN EN ISO 9000
  Author infoPaulína Krnáčová
  Author Krnáčová Paulína EUBOBFKTK - Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru OBF
  Source document Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Roč. 2, č. 8 (2009), s. 78-84. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493
  Issue dataObr.
  NoteVEGA 1/4590/07. - Res. angl. Bibliogr. odkazy. - Príspevok bol vypracovaný v rámci grantu VEGA č. 1/4590/07 Nové prístupy k znižovaniu rizika v oblasti bezpečnosti produktov a ochrany spotrebiteľa
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 658.56 - Kontrola akosti. Hospodárenie s nástrojmi. Hospodárenie s materiálom, surovinami a výrobkami
  Keywords normy ISO * normy kvality * riadenie kvality * systém riadenia kvality * náklady na kvalitu
  AnnotationVšeobecné požiadavky na systém manažérstva kvality. Požiadavky na analýzu finančných zdrojov v systéme manažérstva kvality
  Public work categoryScientific titles in home not carented magazines and other year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00621-011, originál dokumentu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2009: 5-8

Number of the records: 1