Number of the records: 1  

Slovenské podniky v kontexte EÚ - výsledky prieskumu II. Zmeny po vstupe SR do EÚ

 1. Title Slovenské podniky v kontexte EÚ - výsledky prieskumu II. Zmeny po vstupe SR do EÚ
  TranslationSlovak enterprises in EU context -survey results II. Changes after access of the SR in the EU
  Author infoDana Vokounová
  Author Vokounová Dana EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Source document Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Roč. 2, č. 8 (2009), s. 133-142. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493
  Issue dataGrafy, tab.
  NoteVEGA 1/0251/08. - Res. angl. Bibliogr. odkazy. - Príspevok bol vypracovaný v rámci projektu VEGA 1/0251/08 Skúmanie faktorov a determinantov európskeho podnikateľského prostredia a marketingové stratégie pre slovenské podniky na jednotnom trhu Európskej únie s podporou špecifického marketingového inštrumentária
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 338.1 - Hospodárska situácia
  Keywords Slovensko * podnik * Európska únia * spolupráca hospodárska medzinárodná * situácia hospodárska * regulácia trhu
  AnnotationVýsledky prieskumu -Zmeny po vstupe SR do EÚ. Pozitívne a negatívne zmeny. Nové obmedzenia v súvislosti s reguláciami v EÚ. Silné a slabé stránky slovenských podnikov.
  Public work categoryScientific titles in home not carented magazines and other year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00621-013, originál dokumentu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2009: 5-8

Number of the records: 1