Number of the records: 1  

[Techniky predaja]

 1. Title [Techniky predaja]
  Author infoMária Tajtáková
  Author Tajtáková Mária EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Source document Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Roč. 2, č. 8 (2009), s.163-164. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493
  Review document Techniky predaja / Pavol Kita. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 339.18 - Obchodná technika
  Keywords technika obchodná * technika predaja * terminológia * trh * recenzie
  AnnotationRecenzia na publikáciu, ktorá je členená na 13 kapitol a ktorá ponúka užitočné prístupy k novým technikám predaja v podmienkach súčasného trhu.
  Public work categoryNotice in scientific magazines and year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2009: 5-8

Number of the records: 1