Number of the records: 1  

Vplyv ekonomickej recesie na štruktúrne zmeny zamestnanosti na Slovensku

 1. Title Vplyv ekonomickej recesie na štruktúrne zmeny zamestnanosti na Slovensku
  TranslationThe Influence of economic recession on structural changes of employment in Slovakia
  Author infoKarol Morvay
  Author Morvay Karol EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Source document Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. Roč. 58, č. 2 (2010), s. 144-155. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2010. ISSN 0013-3035
  Issue dataGrafy, tab.
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 331.5 - Trh práce. Zamestnanosť
  Keywords trh práce * recesia * Slovensko * zmeny štruktúrne * samozamestnanosť * vzdelanie
  AnnotationVplyv globálnej recesie na trh práce. Expanzia samozamestnávania v skorej fáze recesie. Štruktúrny posun v prospech vysokovzdelanej pracovnej sily. Rozdielny vplyv recesie v závislosti od stupňa vzdelania.
  Public work categoryScientific titles in home carented magazines and noticed year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01508-001, kópia plného textu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2010: 1-5

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF511.4 KBverejne dostupné
Number of the records: 1