Number of the records: 1  

Vybrané špecifiká vyjadrovania miesta a času v slovenskom a vo francúzskom jazyku

 1. Title Vybrané špecifiká vyjadrovania miesta a času v slovenskom a vo francúzskom jazyku
  Author infoĽubica Petríková
  Author Petríková Ľubica EUBUJA - Ústav jazykov EU - zrušené
  Source documentIanua ad linguas hominesque reserata II : medzinárodná konferencia, 4. 9. 2009, Paríž. S. 415-418. - Pariž : Národný inštitút východných jazykov a kultúr v Paríži / Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009. ISBN 978-2-915255-96-6
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionFrance
  systematics 8 - Jazykoveda. Filológia. Literatúra
  Keywords slovenčina * francúzština * jazyky cudzie * výučba vedecká * komunikácia
  AnnotationTypologicky sú slovenský jazyk a francúzsky jazyk značne odlišné. Prvý patrí medzi flektívne jazyky, druhý má obmedzenú flexiu. Z toho vyplývajú aj rozdiely v odlišnom používaní predložiek vyjadrujúcich kategórie miesta a času. Autorka uvádza najčastejšie chyby v ich používaní u študentov francúzštiny a slovenčiny.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00608-001, kópia plného textu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.