Number of the records: 1  

Pojem komunikácia a využitie metódy mentálnych máp na výskum u študentov

 1. Title Pojem komunikácia a využitie metódy mentálnych máp na výskum u študentov
  Author infoTomáš Mečiar
  Author Mečiar Tomáš EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Source documentMasmediálna komunikácia v interdisciplinárnom kontexte : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave v dňoch 3. - 4. novembra 2009 na Smolenickom zámku. S. 138-144. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-159-3
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 659.3 - Masová komunikácia. Informovanie širokej verejnosti
  Keywords komunikácia * pojmy * definície
  AnnotationK pojmu "komunikácia", čo všetko odráža tento pojem. Výber a zdôvodnenie metód na získanie informácií o obsahovej integrite pojmu komunikácia. Interpretácia údajov vnímania obsahu pojmu komunikácia získaných metódou tvorby mentálnych máp. Ciele predmetu Komunikácia v manažmente, ktorý sa študuje na FPM EU v Bratislave.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (3) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00607-001, kópia plného textu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.